Waterstraat 25, B-8930 Rekkem

Hout is een kostbare, duurzame en quasi volledig recycleerbare grondstof. Als we zorgzaam omspringen met deze grondstof is het mogelijk een evenwicht te vinden tussen verbruik en groei. Bij Callens is men er van overtuigd dat een duurzaam bosbeheer in Afrika een constante nieuwe aangroei van bomen en een continue houtvoorraad garandeert, wat zowel de Callens-klant als de lokale bevolking ten goede komt. Callens zet zich hier volledig voor in en daarom importeren wij uitsluitend hout van legale en betrouwbare oorsprong. Ook van onze afladers wordt gee?ist dat zij werken volgens
de principes van duurzaam bosbeheer en in een strikte naleving van de EUTR / FLEGT reglementering. Waar mogelijk bieden wij FSC gecertificeerd hout aan.

Callens is voorstander van de verdere implementering van de EUTR / FLEGT reglementering en de uitdieping van due dilligence – systemen tegen ongeoorloofde houtkap en illegale houthandel.